תקנון ומדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Toolz.co.il (להלן: “האתר”) אשר מעניק לגולשיו את האפשרות לרכוש מגוון כלים דיגיטליים מספקים (להלן “הספקים”) שונים ברחבי העולם. האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת מיי אפל בע”מ (להלן “החברה”).

להלן תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות:

 1. אנו מבקשים לקרוא את תנאי השימוש באתר בעיון רב.
 2. השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: “תנאי השימוש”) ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר ו/או בתכניו באופן ישיר או עקיף.
 3. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 4. החברה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש של האתר, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין מרגע פרסומו באתר.
 5. מובהר כי החברה אינה אחראית לכל מידע המפורסם באתר הספקים, והיא גורם מפנה בלבד לאתרים השונים.
 6. המידע באתר הינו לשימוש אישי בלבד ואסור להעתיקו ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב מאת החברה.
 7. ביקורות, דירוגים ופרסומים מטעם מבקרי האתר מובאים למשתמשים כמות שהם, ומטרתם לתת למשתמשים מידע מדויק ועכשווי בקשר עם תוכן האתר הרלוונטי.
 8. החברה אינה אחראית בשום מקרה לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, בין היתר, להמצלות או ביקורות למוצרים / שירותים שמפורסמים למכירה באתר.
 9. מובהר כי הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בו למכירה. במידה שתעשה עסקה בין משתמש לבין ספקי המוצרים, עסקה זו תהיה בין המשתמש לבין הספק / נותן השירותים בלבד, וללא שום אחריות או חבות של החברה. האחריות היא על ספק המוצר בלבד.
 10. סדר המוצרים המופיעים באתר אינו מעיד על טיבם או על איכותם.
 11. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרום למשתמש כתוצאה משימוש במידע שמופיע באתרים של הספקים.
 12. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל המוצרים לרבול הטקסטים, התמונות, הסימנים המסחריים, איקוונים הכתבות וקטעי הוידאו המתפרסמים באתר, הנן של החברה בלבד.
 13. החברה הנה בעלת זכויות היוצרים בעיצוב האתר, בתוכנת האתר, במערכת האתר, ובכלל זה בכל היישומים, הקודים הקבצים הגרפיים והטקסטיים – ובבסיס המידע ובתוכנה של האתר, אלא אם מצויין אחרת.
 14. מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 15. החברה רשאית לשנות את מדיניות הגנת הפרטיות בכל עת ולישקול דעתה.
 16. האתר עשוי לשמור, לאסוף ולאחסן מידע ו/או נתונים אודות המשתמשים באתר.
 17. האתר עשוי לעשות שימוש במידע ו/או בנתונים אודות המשתמשים באתר/ אלא אם משתמש יבקש בכתב להסירו. במקרה כזה יוסר באופן מיידי מנתוני החברה.
 18. האתר לא ימסור פרטי משתמש לצד ג’, אלא לצורכי התקשורת בין המשתמש לבין הספק.
 19. החברה אינה אחראית ואינה מבטיחה כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמשים. משתמש באתר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש מערכת ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר.
 20. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד או הוצאה שייגרו להם, כולל שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 21. על תנאי שימוש אלה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.

 

שמחים שאתם פה!

 

We are in touch